Tampereen arkkitehtuuri- ja design­viikko 2019

Vuoden 2019 Tampereen arkkitehtuuri- ja designviikkoa vietetään 23.8.-31.8.2019. Viikko on täynnä muotoilua, arkkitehtuuria, kaupunkisuunnittelua ja elävää kaupunkikulttuuria. Esille nostetaan paikallista, valtakunnallista ja kansainvälistä alojen osaamista. Viikon aikana järjestetään eri ikäryhmille työpajoja, seminaareja, näytöksiä ja näyttelyjä ympäri kaupunkia yhteistyössä eri julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa.

Viikon tapahtumat ovat avoimia ja maksuttomia (poikkeukset merkitty).

Vuonna 2019 TAD-viikon teemana on kontrasti.  Kontrasti tarkoittaa toisistaan poikkeavien tai vastakohtaisten asioiden välistä suhdetta. Väreihin, muotoihin ja tekstuureihin liittyvä kontrastien hallinta on arkkitehdille, taiteilijalle tai muotoilijalle keskeinen työkalu. Harmonisuus tai tietoinen voimakkaiden kontrastien käyttö voi olla tarkoituksenmukainen tehokeino tai osa henkilökohtaista ilmaisua. Kontrastit tekevät ilmiöt havaittavaksi, mutta kuinka niitä hallitaan? Voiko äärimmäisestä ilmaisusta olla haittaa muotoilussa tai kaupunkiympäristössä? Kenellä kaupunkiympäristössä on oikeus määritellä sopiva ilmaisu? Suhtautuminen kontrasteihin on yksilöllistä, joten kaupunkiympäristössä erottuvien rakennusten roolista on tarpeen keskustella kollektiivisesti. Kaupunkipolitiikassa puolestaan näkökulmien kärjistäminen vastakkainasettelun avulla voi olla keino herättää keskustelua tai hankkia näkyvyyttä argumenteille. Toisaalta äärimmilleen viedyt näkökulmat vaikeuttavat konsensuksen rakentamista ja erilaisuuden ymmärtämistä voimavarana, jolloin saatetaan ajautua konfliktiin. Tästä näkökulmasta teema kannustaa pohtimaan erilaisia ilmaisutapoja kaupunkipoliittisessa keskustelussa.