Tampereen arkkitehtuuri- ja design­viikko 2020

Vuoden 2020 Tampereen arkkitehtuuri- ja designviikkoa vietetään 2.-9.10.2020. Eloisa, hehkuva ja uudistunut TAD week on täynnä muotoilua, arkkitehtuuria, kaupunkisuunnittelua ja elävää kaupunkikulttuuria. Uuden ja yhteisöllisen tuotantomuodon kautta mukaan saadaan entistä paremmin myös muiden taiteen alojen tarjontaa. Esille nostetaan paikallista, valtakunnallista ja kansainvälistä alojen osaamista. Viikon aikana järjestetään eri ikäryhmille työpajoja, seminaareja, näytöksiä ja näyttelyjä ympäri kaupunkia yhteistyössä eri julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa.

Viikon tapahtumat ovat avoimia ja maksuttomia (poikkeukset merkitty).

Vuonna 2020 TAD weekin teemana on kontakti. Kontakti viittaa yhteyteen ja kosketukseen, asioiden vuorovaikutukseen. Kontaktin saavuttaminen on arkkitehdin, taiteilijan ja muotoilijan tärkeimpiä kykyjä. Se on ymmärrystä toimintaympäristön, kontekstin ja käyttäjän välisistä suhteista.

Tämän vuoden teemana kontakti tavoittelee yhteyksien tutkimista eri näkökulmista. Nykyhetkessä kontaktin ja yhteyden merkitys ihmisten välillä on muuttunut nopeasti. Mitä fyysinen ja psyykkinen vuorovaikutus tarkoittavat muuttuvassa maailmassa? Rakennukset ja esineet ovat aina yhteydessä aikaan ja paikkaan. Kestävän ja vastuullisen suunnittelun lähtökohtana on kontakti historiaan ja ympäristöön. Viikon aikana teemaa käsitellään eri näkökulmista seminaareissa, työpajoissa ja muissa festivaaliviikon tapahtumissa. Teema kannustaa pohtimaan aihetta myös julkisessa keskustelussa.

TADweek 2020 yhteistyössä