16.9.2020

Aleksi Rastas

Kontaktissa toimintaan, tilaan ja palveluun 

Puheessaan Rastas käsittelee tapahtumaa teemaa ”kontakti” MUUAN toimistonsa töiden ja niiden taustalla olevan suunnittelufilosofian kautta. Töitä tarkastellaan muun muassa ”toiminnan, tilojen ja palvelujen” kautta.

Aleksi Rastas on Helsingissä asuva turkulainen arkkitehti. Rastas opiskeli arkkitehdiksi Oulun yliopistossa, suorittaen opintoja myös Aalborgissa sekä Kiotossa. Vuonna 2015 hän perusti Helsinkiin oman tulevaisuusorientoituneen suunnittelutoimisto MUUAN Oy:n yhdessä Tiina Antinojan, Olli Metson sekä Tuulikki Tanskan kanssa. MUUANin suunnitelmat ovat saaneet tunnustusta laadusta ja uudenlaisesta lähestymisestä tulevaisuuden rakennetun ympäristön suunnitteluun. Toimiston hankkeisiin kuuluvat muun muassa Oulun Hartaanselänrannan uusi suistokaupunginosa, Kangasalan kauppahalli, Casino Tampere sekä Meri-Rastilan lapsiperheiden kortteli.

Suunnittelijana Rastas astuu mielellään ulos ”arkkitehdin saappaista”. Hänen tavoitteenaan on tehdä arkkitehtuuria, jolla on vahva sisältöpainotteinen ote. Erityisenä kiinnostuksen kohteenaan Rastaalla on kaupallisten toimintamallien kehittäminen sekä palvelumuotoilun menetelmien hyödyntäminen suunnittelutöissä.

Rastas ja MUUAN kuuluvat Nordic Works / Uusi Kaupunki -kollektiiviin, joka palkittiin vuonna 2014 Yhdyskuntasuunnittelun Ruusulla ja vuonna 2016 arvostetulla Pietilä-palkinnolla uudesta osallistavasta suunnittelun tavasta.

 

In contact with activities, space, and services

In his speech, Rastas discusses the theme of the event “contact” through the work of his office MUUAN Ltd, and the design philosophy behind the works. The work is reflected through “activities, facilities, and services”.

Aleksi Rastas is a Helsinki-based architect from Turku. Rastas studied architecture at the University of Oulu, as well as in Aalborg and Kyoto. In 2015, he founded his future-oriented design agency MUUAN Ltd. in Helsinki together with Tiina Antinoja, Olli Metso, and Tuulikki Tanska. MUUAN’s designs have received appreciation for quality and a new approach to designing the built environment of the future.

The office’s projects include the district of Hartaanselänranta in Oulu, the Kangasala market hall, Casino Tampere, and the Meri-Rastila block for families. As a designer, Rastas is happy to step out of the “architect’s boots”. His goal is to create architecture with a strong content-focused grip. Rastas has a special interest in the development of commercial operating models and the utilization of service design methods in design work. Rastas and MUUAN Ltd. belong to the Nordic Works / Uusi Kaupunki collective, which was awarded the ”Urban Planning Rose” in 2014 and the prestigious Pietilä Prize in 2016 for a new participatory design method.

Back