8.8.2019

AS LL TK

AS LL TK arkkitehdit on nuori helsinkiläinen arkkitehtitoimisto, joka työskentelee orgaanisesti arkkitehtuuriprojektien sekä henkilökohtaisten muotoilu- ja taideprojektien parissa. Toimiston perustajajäsenet Antti Soini, Leo Lindroos ja Tuuli Kanerva ovat opiskelleet arkkitehtuuria Aalto yliopistossa Suomessa sekä Accademia di Architettura di Mendrisiossa Sveitsissä. AS LL TK arkkitehdit he perustivat vuonna 2019. Toimiston tämänhetkisiä töitä ovat viimeaikaiset voitot Sammontalon koulukeskuksen ja Asuntoreformi Helsinki 2020:n arkkitehtuurikilpailuista.

ERILAISUUS MUUNNOS KONFLIKTI

AS LL TK arkkitehdit hahmottelevat ACT-seminaarin luennollaan kolme työlleen olennaista perspektiiviä kontrastiteeman ympärillä: ERILAISUUS tilakokemuksessa, MUUNNOS kuvan tekemisen taiteessa ja KONFLIKTI osana luovaa prosessia.

 

AS LL TK architects is a young Helsinki-based architecture practice that works organically with architectural projects and personal projects within the fields of design and arts. The founding partners of the office, Antti Soini, Leo Lindroos and Tuuli Kanerva have studied architecture at Aalto University in Finland and at the Accademia di Architettura di Mendrisio in Switzerland. AS LL TK architects they founded in 2019. Their works include recent competition wins of the Sammontalo education center and a housing block in the Jätkäsaari district of Helsinki.

DIFFERENCE VARIATION CONFLICT

In their talk at the ACT-seminar AS LL TK architects will outline three different perspectives around the topic of contrast in architecture, relevant in their work: DIFFERENCE in spatial experience, VARIATION in the art of picture making and CONFLICT as part of the creative process.

 

Back