8.8.2019

Daniel Libeskind

Daniel Libeskind keskittyy työssään luomaan omintakeista, kestävää ja elävää arkkitehtuuria. Myös muiden taiteenalojen piirissä tunnettu arkkitehti perusti toimistonsa Berliiniin 1989 ansaittuaan Berliinin juutalaismuseon kilpailuvoiton. Helmikuussa 2003 Studio Libeskindin päätoimipiste vaihtoi paikkaa New York Cityyn kun hänet valittiin World Trade Centerin saneerauksen pääsuunnittelijaksi. Toimisto on suunnitellut eri maihin kaupunkisuunnittelu- kulttuuri- ja liikerakennushankkeita, vaihdellen museoista ja konserttitaloista hotelleihin ja asuintorneihin.

JÄRJESTYKSEN REUNALLA

Puheessaan Daniel Libeskind käsittelee tilallisten suhteiden, kontekstin ja muodon vuorovaikutusta ja kontrastia arkkitehtuurissa käsitteellisten ja fyysisten esimerkkien kautta. Hän käy myös läpi joukon viimeisimpiä kaupunkikehittämiseen ja kulttuurirakennuksiin liittyviä töitään, mukaan lukien Tampere Kansi Areena -hanke sekä Berliinin juutalaismuseo.

 

In his work Daniel Libeskind focuses on creating evocative, original, and sustainable architecture. Daniel Libeskind established his architectural studio in Berlin, Germany, in 1989 after winning the competition to build the Jewish Museum in Berlin. In February 2003, Studio Libeskind moved its headquarters from Berlin to New York City when Libeskind was selected as the master planner for the World Trade Center redevelopment. The Studio has completed works that varies from urban, cultural and commercial projects internationally, including museums and concert halls to hotels and residential towers.

EDGE OF ORDER

In this talk Daniel Libeskind will explore the contrast of spatial position, context and form through conceptual and physical examples in architectural space. He will present a range of works of cultural institutions and urban projects including the Tampere Central Deck and Arena and the Jewish Museum Berlin, along with other recent work.

 

Back