TAD ry


TAMPEREEN ARKKITEHTUURI JA DESIGN – TAD RY

TAD ry on 2019 toimintansa aloittanut tamperelainen arkkitehtuuri- ja muotoilualan toimijoiden yhdistys, joka järjestää koulutuksia ja opetustoimintaa, seminaareja ja tapahtumia, mm. Tampereen arkkitehtuuri- ja designviikkoa. Yhdistyksen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää arkkitehtuurin ja muotoilun välistä yhteistoimintaa, tiedotusta ja koulutusta sekä edistää laadukkaan arkkitehtuurin ja muotoilun edellytyksiä Tampereella, Pirkanmaalla ja koko Suomessa. Päämääränä on verkostojen kehittäminen, arkkitehtuurin ja muotoilun monipuolisen näkyvyyden edistäminen sekä Tampereen kiinnostavuuden lisääminen erityisesti nuorille arkkitehdeille ja muotoilijoille.
TAD ry on Tampereen arkkitehtuuri- ja designviikon pääjärjestäjä.